Satsang/Majlis

  • Bhandara at Jagmalwali Dera, 01/04/2017 Night and 02/04/2017 Day 
  • Satsang at Jagmalwali Dera, 06-05-2017 Night and 07-05-2017 Day

  • Satsang at Jagmalwali Dera, 03-06-2017 Night and 04-06-2017 Day

  • Bhandara at Jagmalwali Dera, 01-07-2017 Night and 02-07-2017 Day

  • Bhandara at Jagmalwali Dera, 05-08-2017 Night and 06-08-2017 Day

  • Satsang at Jagmalwali Dera, 02-09-2017 Night and 03-09-2017 Day

  • Satsang at BAJITPUR DELHI, 07-10-2017 Night and 08-10-2017 Day

  • BHANDARA at Jagmalwali Dera, 04-11-2017 Night and 05-11-2017 Day

  • BHANDARA at BAJITPUR DELHI, MONDAY 21-11-2017 DAY